ჯანდაცვა

შსს-ს მიერ შეძენილი ნარკოტესტერები, 2013-2018
2013 წელი

პირველი შესყიდვა

1) ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომოტესტი, A ტიპის;

2) ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომოტესტი, B ტიპის;

3) ოპიუმის ჯგუფის დასადგენი ტესტი; 

4) ბუპრენორფინის დასადგენი ტესტი;

5) მეტადონის დასადგენი ტესტი;

6) კოკაინის დასადგენი ტესტი;

7) ამფეტამინის დასადგენი ტესტი;

8) მეტამფეტამინის დასადგენი ტესტი;

9) კანაბინოიდების [მარიხუანა] დასადგენი ტესტი;

10) მეთილენდიოქსიმეტამფეტამინის (ექსტაზი) დასადგენი ტესტი;

11) ტრამადოლის დასადგენი ტესტი

მეორე შესყდვა

1)  ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომტესტი A ტიპის (MOP300/BUP10/THC50/AMP300/MET300);

2) ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომტესტი B ტიპის (COC150/MTD300/MDMA500/TRA100/BZ300);

3) ოპიუმის დასადგენი ტესტი A ტიპის;

4)  ოპიუმის დასადგენი ტესტი B ტიპის;

5) ამფეტამინის დასადგენი ტესტი;

6) მეტამფეტამინების დასადგენი ტესტი;

7) კანაბინოიდების (მარიხუანა) დასადგენი ტესტი;

8) ბუპრენორფინის დასადგენი ტესტი;

9) მეთილენდიოქსიმეტამფეტამინის (ექსტაზი) დასადგენი ტესტი;

10) ტრამადოლის დასადგენი ტესტი.

2014 წელი

1) ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომტესტი A ტიპის;

2) ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომტესტი B ტიპის;

3) ოპიუმის ჯგუფის დასადგენი ტესტი;

4) ბუპრენორფინის დასადგენი ტესტი;

5) ამფეტამინის დასადგენი ტესტი;

6) მეტამფეტამინების დასადგენი ტესტი;

7) კანაბინოიდების (მარიხუანა) დასადგენი ტესტი A ტიპის;

8) მეთილენდიოქსიმეტამფეტამინის (ექსტაზი) დასადგენი ტესტი;

9) ტრამადოლის დასადგენი ტესტი;

10) შარდში სინთეზური კანაბინოიდების აღმომჩენი სწრაფი ტესტი;

11) შარდში სინთეზური კანაბინოიდების აღმომჩენი სწრაფი ტესტი.

2015 წელი

1) ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომტესტი A ტიპის;

2) ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომტესტი B ტიპის;

3) ოპიუმის ჯგუფის დასადგენი ტესტი;

4) ბუპრენორფინის დასადგენი ტესტი;

5) ამფეტამინის დასადგენი ტესტი;

6) მეტამფეტამინების დასადგენი ტესტი;

7) კანაბინოიდების (მარიხუანა) დასადგენი ტესტი;

8) მეთილენდიოქსიმეტამფეტამინის (ექსტაზი) დასადგენი ტესტი;

9) ტრამადოლის დასადგენი ტესტი;

10) სინთეზური კანაბინოიდების აღმომჩენი ტესტი;

11) სინთეზური კანაბინოიდების აღმომჩენი ტესტი.

2016 წელი

1) ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომტესტი A ტიპის;

2) ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომტესტი B ტიპის;

3) ოპიუმის ჯგუფის დასადგენი ტესტი;

4) ბუპრენორფინის დასადგენი ტესტი;

5) ამფეტამინის დასადგენი ტესტი;

6) მეტამფეტამინების დასადგენი ტესტი;

7) კანაბინოიდების (მარიხუანა) დასადგენი ტესტი;

8) მეთილენდიოქსიმეტამფეტამინის (ექსტაზი) დასადგენი ტესტი;

9) ტრამადოლის დასადგენი ტესტი;

10) მეტადონის დასადგენი ტესტი;

11) მეტადონის მეტაბოლიტის (EDDP) დასადგენი ტესტი;

12) კოკაინის დასადგენი ტესტი

2017 წელი

1) კანაბინოიდების (მარიხუანა) დასადგენი ტესტი THC-1S13;

2) სინთეზური კანაბინოიდების აღმომჩენი ტესტი

2018 წელი 

1) ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომტესტი A ტიპის;

2) ხუთპარამეტრიანი იმუნოქრომტესტი B ტიპის;

3) ოპიუმის ჯგუფის დასადგენი ტესტი;

4) ბუპრენორფინის დასადგენი ტესტი;

5) ამფეტამინის დასადგენი ტესტი;

6) მეტამფეტამინების დასადგენი ტესტი;

7) კანაბინოიდების (მარიხუანა) დასადგენი ტესტი;

8) მეთილენდიოქსიმეტამფეტამინის (ექსტაზი) დასადგენი ტესტი;

9) ტრამადოლის დასადგენი ტესტი;

10) მეტადონის დასადგენი ტესტი 

სწრაფი ტესტერების შეზღუდვები

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადამიანის ორგანიზმში ნარკოტიკების აღმოსაჩენად ორ ბიოლოგიურ მასალას იყენებს: შარდსა და ნერწყვს.

ზემოთჩამოთვილილი ტესტები სწორედ ამ ორ ბიოლოგიურ მასალაში ნარკოტიკების აღმოსაჩენად არის გამიზნული. მათზე ზუსტი პასუხები ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული: თვით სინჯის [როგორც შარდის, ასევე ნერწყვის შემთხვევაში] აღების დროზე, იმაზე, იღებდა თუ არა ადამიანი აღების მომენტში სამკურნალო საშუალებებს, არის თუ არა ნიმუში სუფთა - ვალიდური და ასე შემდეგ.

ამ გარემოებების გამო, ზოგჯერ სწრაფი ტესტერები ცრუ-დადებით ან ცრუ-უარყოფით შედეგებს აჩვენებს.  

რიგ შემთხვევებში, ცრუ-უარყოფითი შედეგების მიღების გამო, ადამიანები შარდს სხვადასხვა მინარევებით, მაგალითად, თვალის წვეთ 'ვიზინით' აზავებენ.

ზუსტი პასუხების მისაღებად საჭიროა სწრაფი ტესტების უფრო სიღრმისეულად: გაზ-ქრომატოგრაფიული სპექტომეტრიით გადამოწმება.

 

ამ თემაზე წაიკითხეთ:

►  სამინისტროს პასუხი ამ საკითხზე - ნარკოტესტერები, სრულად

► შარდით ტესტირების შეზღუდვები

მედიაპორტალი © CACTUS-MEDIA.GE

"კაქტუსი" საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე ჯანდაცვის, გარემოს დაცვისა, მეცნიერებისა და კულტურის შესახებ მოგიყვებათ.

ვრცლად >>